Trà

 Hồng Trà Thượng Hạng GTP  Hồng Trà Thượng Hạng GTP
74,000₫
 Hồng Trà Cao Cấp GTP  Hồng Trà Cao Cấp GTP
62,000₫
 Trà Đen GTP  Trà Đen GTP
81,000₫

Trà Đen GTP

81,000₫

 Trà Lài GTP  Trà Lài GTP
591,000₫

Trà Lài GTP

591,000₫

Hết hàng
 Trà Xanh Đặc Biệt GTP 500g  Trà Xanh Đặc Biệt GTP 500g
87,000₫
 Trà Bá Tước Đặc Biệt GTP  Trà Bá Tước Đặc Biệt GTP
82,000₫
Hết hàng
 Hồng Trà Hương Đào GTP  Hồng Trà Hương Đào GTP
81,000₫
Hết hàng
 Trà Lài Lamode  Trà Lài Lamode
92,000₫