Chứng nhận chất lượng

Sản phẩm của Gia Thịnh Phát được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế mới nhất: