Vòi xịt - Nắp ấn định hương liệu siro (syrup 930ml)

39,000₫

Mô tả

Vòi xịt sử dụng cho siro 930ml
 Vòi xịt - Nắp ấn định hương liệu siro (syrup 930ml)